La panera dels tresorsLA PANERA DELS TRESORS
Article transcrit d'un fragment escrit per la Teresa Majem i Pepa Òdena en l'obra El joc de la descoberta [1]
Què és?

La panera dels tresors és una proposta de joc adreçada als infants de 6 a 10/12 mesos. En aquesta edat poden estar-se asseguts, però encara no es desplacen gaire del lloc.
És una activitat d'exploració. Per fer-la cal omplir una panera de vímet amb objectes d'ús quotidià escollits amb la finalitat de proporcionar estímul i experiència als cinc sentits de l'infant: la descoberta i el desenvolupament del tacte, el gust, l'olfacte, l'oïda, la vista i del sentit del moviment del cos.
Es tracta d'un recull especial de materials, no de joguines, que podem trobar per casa, confeccionar, recuperar dels comerços o bé comprar. Altres materials no donarien a l'infant referències tan precises de superfície, pes, temperatura, forma, color, olor, so, consistència, etc.

L'infant, assegut al costat de la panera pot desenvolupar millor la seva capacitat de coordinar ull, mà i boca, pot accedir més fàcilment als objectes i portar-los a la boca per conèixer-los.

Segur que quan l'infant agafa un objecte i l'examina, el xuma o el mossega, el seu pensament es pregunta: Què és això?

Un assortiment satisfactori dóna resposta a la seva constant pregunta. Li facilita de poder triar allò que més l'interessa i afavoreix la curiositat innata per descobrir les qualitats i novetats de les coses. Amb la panera dels tresors l'infant aprèn sol i per ell mateix. L'adult, amb la seva presència i atenció, li dóna seguretat i confiança.


Com s'organitza
Els objectes es trien un per un segons la seva qualitat: fusta, vímet, metall, palla, objectes naturals, etc. i es posen en una panera de vímet dur d'uns 35 centímetres de diàmetre i 8 d'alçària. És important que la panera sigui sòlida, plana, estable i sense nanses. El nen s'hi ha de poder repenjar còmodament sense que se li tombi.
La panera s'omple completament amb un mínim de seixanta objectes. Aquest és l'assortiment satisfactori. La presentarem al nen sempre d'una manera atractiva i així la mantindrem. La selecció dels materials es farà amb objectius creatius i renovadors, pensant i planejant com podem donar als infants la millor «dieta mental», equilibrada i estimulant.És convenient tenir la panera en un racó estable de la sala de joc dels petitons, sobre una catifa. Un lloc propi on puguin jugar còmodament tres nens alhora com a molt, asseguts ben a prop al voltant de la panera, per què puguin accedir molt fàcilment als objectes amb les mans, sense risc de desequilibrar-se. Cal evitar interferències i afavorir sempre la lliure exploració, manipulació, concentració i atenció.
Durant l'estona de joc amb els objectes de la panera, ajudem els petits a establir els primers contactes, comunicacions i interès entre ells a través del joc. Els objectes de la panera són autèntiques eines d'aprenentatge que s'han de respectar com a tals, tot i que molts són utensilis domèstics habituals o materials de la natura sense cap finalitat concreta.
Quan es fa una activitat com aquesta a l'escola bressol, es prepara amb l'interès, la reflexió i la col·laboració de tots els membres de l'equip, pensant també quina és la millor manera que els pares hi participin i s'impliquin en la recol·lecció dels objectes i en l'observació de l'evolució del seu fill.
És important i necessari observar quines són les preferències, processos, activitats i actituds dels infants amb cada objecte per saber amb quin criteri farem la renovació del material. Es renovaran només uns quants objectes periòdicament. Els d'abans seran punts de referència per als nens, i els nous seran l'estímul que els farà mantenir-se actius, creatius i divertits.


Tots els objectes escollits s'han de poder rentar diàriament i cal tenir cura de mantenir-los en bon estat i anar eliminant allò que es faci malbé. Cal renovar-los amb certa freqüència: la presència massa perllongada d'un mateix objecte no estimula l' interès del nen ni satisfà la seva curiositat d'exploració.
L'adult seurà a prop d' on juguen els infants en una cadira ni massa alta ni massa baixa, per tal que li permeti mantenir-se a una distància òptima per observar el joc, sense interferir l'acció dels nens i donant-los seguretat amb la seva mirada i la seva presència, atenta i interessada, receptiva i disponible a tots els infants.[1] Tere Majem i Pepa Òdena. EL JOC DE LA DESCOBERTA (1994).  Col.lecció Temes d'Infància núm.22. AM Rosa Sensat. Barcelona. [article en línia] [Data de consulta: 25 d'abril de 2013] <http://www.xtec.cat/~ccols/panera/panera.htm >