Calendari


Calendari Escolar

Inici del curs escolar: 12 de setembre  
Finalitza: 22 de juliol

Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)

Setmana Santa: 14 al 21 d'abril
 
Dies de lliure disposició acordats al Consell Escolar Municipal:  4 de novembre, el 3 de març  i el 2 de maig.

Els dies 31  d'octubre (Festa de la Castanyada), 28 de febrer (Carnestoltes), 23 d'abril (Sant Jordi), i 23 de Juny (Vigília de sant Joan), l'escola tancarà a les 17h. de la tarda.